För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

För att erbjuda vårt nätverk nyheter och annat intressant har Nordic Coating valt att lansera Kunskapsfrukost på webben (Zoom eller Teams). Ämnena kommer att variera från sådant som ligger nära branschen till mer perifera områden. Du behöver anmäla dig för att få inloggningsuppgifterna. Notera också i din kalender.
Vi räknar med att ha en kunskapsfrukost den 1:a tisdagen kl 8:30 i varje månad med uppehåll för januari, juli och augusti. Kunskapsfrukostarna kommer att vara kostnadsfria.

Kunskapsfrukost 7:e maj kl 08.30

Smarta idéer för fixturering och upphängning av gods.
Presentatör: Patrik Karagianis
VD Epifatech

Paint Expo 10 – 12 april 2024
Häng med till världens största ytbehandlingsmässa

Svensk Pulverlackteknisk Förening, SPF, kommer som vanligt, att arrangera en resa till Karlsruhe och Paint Expo, mässan som blir allt större och viktigare för oss som håller på med lackering och ytbehandling. Mässan täcker in det mesta; från lacksystem och anläggningar till upphängningskrokar och logistiksystem. På mässan träffar du de viktigaste leverantörerna.

FULLBOKAD

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt

  Annons